Objednávka

Odosielateľ
Poštové smerovacie číslo odosielateľa - Nepovinný údaj
Prijímateľ
Poštové smerovacie číslo prijímateľa - Nepovinný údaj
Doplňujúce informácie
Prosím poskytnite čo najpresnejšie, pravdivé informácie o povahe, zdravotnom stave zvieraťa a prípadných špeciálnych požiadavkách...
V zmysle európskeho nariadenia o GDPR prevádzkovateľ spracováva identifikačné údaje, kontaktné údaje, údaje o objednávkach a údaje o správaní na webe. V zmysle vyššie uvedeného nariadenia je možné požiadať o kompletné vymazanie osobných údajov. Vaše osobné údaje však nebudú použité na marketingové účely bez Vášho výslovného súhlasu.