Optimálne plánovanie trasy

Každá preprava zvierat podlieha príprave. Starostlivo sa naplánuje optimálna trasa, vybavia sa potrebné náležitosti u zverolekára.